Regulamin studia


Opium Tattoo1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów, tatuaży.

3. Na terenie obiektu oraz salonu Opium Tattoo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

4. W salonie Opium Tattoo obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.

5. Stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów.

6. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.

7. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studio lub przez internet/telefon. Przy rezerwacji Klient zobowiązuje się uiścić zadatek 100-300zł osobiście lub wpłacić przelewem bankowym w ciągu dwóch dni roboczych. Zadatek wliczany jest w całkowity koszt tatuażu. Rezerwacja niepotwierdzona zadatkiem nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia , rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.

9. Gotowy projekt jest do wglądu Klienta w dniu wykonania zabiegu i w tym dniu Klient może wprowadzić ewentualne zmiany w proponowanym projekcie.

10. Klient rezygnujący z zaakceptowanego wcześniej pomysłu przez tatuatora oraz Klienta na poczet nowego, zupełnie innego pomysłu (stylu, wielkości, rodzaju wykonania) winny jest do poinformowania swojego tatuatora lub studia nie później niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania nowego pomysłu, który nie został omówiony na konsultacji z utratą zadatku za termin.

11. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji minimum 7 dni roboczych przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku.

12. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających, kobietom w ciąży, karmiących piersią, niepełnoletnim.

13. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne na którykolwiek z barwników.

14. Po zabiegu informujemy Klienta o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach. Informacje dotyczące pielęgnacji dostępne są również na ulotce informacyjnej.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.

17. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy, że zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.

18. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian na jego skórze.

19. Przychodząc na umówioną wizytę, prosimy o przyprowadzenie maksymalnie jednej osoby towarzyszącej, która musi być pełnoletnia.

20. Dzieci w trakcie zabiegu rodzica nie mogą przebywać na terenie studia. Prosimy o nie przyprowadzanie Dzieci na umówioną wizytę. Na stanowiskach znajdują się materiały potencjalnie niebezpieczne dla dzieci, które w przypadku dostania się w ich posiadanie mogą wyrządzić mu krzywdę za co salon nie bierze odpowiedzialności.

21. Proces tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym oraz wywołuje dyskomfort. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.