Opium Tattoo – Toruń

Opium Tattoo - Toruń

Regulamin studia

Regulamin studia

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów, tatuaży.

3. Na terenie obiektu oraz studia Opium Tattoo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

4. W studiu Opium Tattoo obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.

5. Stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów.

6. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.

7. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu lub przez internet/telefon. Przy rezerwacji Klient zobowiązuje się uiścić zadatek 100–300 zł osobiście lub wpłacić tę kwotę przelewem bankowym w ciągu dwóch dni roboczych. Zadatek wliczany jest w całkowity koszt tatuażu. Rezerwacja niepotwierdzona zadatkiem nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Zadatek jest bezzwrotny i wlicza się w całkowity koszt tatuażu.

8. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia na konsultacje lub odbycia ich online (mail/media społecznościowe). Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.

9. Gotowy projekt jest do wglądu Klienta w dniu wykonania zabiegu i w tym dniu Klient może wprowadzić ewentualne zmiany w proponowanym projekcie.

10. Klient rezygnujący z zaakceptowanego wcześniej przez obie strony pomysłu na poczet nowego, zupełnie innego pomysłu (stylu, wielkości, rodzaju wykonania) winny jest poinformować swojego tatuatora lub studio nie później niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania nowego pomysłu, który nie został omówiony na konsultacji, z utratą zadatku za termin.

11. Zadatek to kwota, którą wpłacasz jako część płatności za usługę. Jest on wliczany w końcową cenę zabiegu. Jednakże warto wiedzieć, że zadatek jest bezzwrotny w przypadku, gdy Klient odwoła termin, nie pojawi się w umówionym czasie lub będzie chciał przełożyć termin na inny. Zadatku nie przepisujemy na inny termin, dlatego jeśli chcesz ustalić nowy termin, będziesz musiał ponownie wpłacić zadatek. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu studia.

12. Nie wykonujemy zabiegów osobom niepełnoletnim, będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających, kobietom w ciąży, karmiącym piersią.

13. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne na którykolwiek z barwników.

14. Po zabiegu informujemy Klienta o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia, jak i w późniejszych latach. Informacje dotyczące pielęgnacji dostępne są również na ulotce informacyjnej.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących pojawić się po zabiegu.

17. Możemy odmówić wykonania tatuażu, jeżeli uznamy, że zagraża to naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.

18. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian na jego skórze.

19. Klient przychodząc na umówioną wizytę, zobowiązuje się do nieprzyprowadzania osób towarzyszących.

20. Dzieci w trakcie zabiegu rodzica nie mogą przebywać na terenie studia. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci na umówioną wizytę. Na stanowiskach znajdują się materiały potencjalnie niebezpieczne dla dzieci, które w przypadku dostania się w ich posiadanie mogą wyrządzić im krzywdę, za co studio nie bierze odpowiedzialności.

21. Proces wykonywania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym oraz wywołuje dyskomfort. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę i podjęcie świadomej decyzji.